browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vuorisaarna

Matt. 5-7. (Liisi Jokiranta; saatavana myös kirjana,

Maailman kuuluisin saarna / Vuorisaarnan tienviittoja tätä elämää ja tulevaa varten

1 Osa Taivasten valtakunta – Yleiskatsaus Vuorisaarnaan

2. Osa Maailman valo, Matt.5:14–16

3. Osa Köyhien auttamisesta, Matt. 6:1–4

4. Osa Kaksi porttia, Matt. 7:13–14