browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Timoteuskirjeet

. Timoteuskirjeen kysymyssarja

TEKIJÄ Hannu Väliaho

Kirje koostuu lähinnä Paavalin nuorelle Timoteukselle antamista ohjeista, olevissa asioissa koskevat Kirkon organisaatiota Ja sen eri jäsenten velvollisuuksia. Kirje myös kehottaa uskollisuuteen Totuuden säilyttämisessä Ja varoittaa virheistä.
Kirjeen kolmannessa luvussa luetellaan seurakunnan kaitsijoilta eli vanhimmilta vaadittavat ominaisuudet. Hänen tulee olla paitsi nuhteeton elämässään, myös vakaa ja tunnettu uskossaan sekä omattava hyvät suositukset muilta. Samoin annetaan ohjeet seurakuntapalvelijoille eli diakoneille.

1Tim-Kysymyksiä 1

1Tim-Kysymyksiä 2

1Tim-Kysymyksiä 3

1 Tim-Kysymyksiä 4

1Tim-Kysymyksiä 5

1Tim-Kysymyksiä 6