browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tessalonikalaiskirjeet

Tessalonikan uskonnollinen elämä oli monikirjavaa. Siellä palvottiin monia epäjumalia (1. Tess. 1:9). Kaikki elämänalueet (hallinto, liike-elämä, työelämä ja ihmisten yksityiselämä) olivat monijumalaisuuden läpitunkemia. Keisarikultti (keisarien palvominen jumalina) kuului yleisiin kansalaisvelvollisuuksiin. Se vahvisti ihmisten siteitä Rooman valtioon. Uskonto ja politiikka olivat näin sidoksissa toisiinsa. Tämä merkitsi vakavaa uhkaa kristinuskolle: asettuminen keisarikulttia vastaan tulkittiin asettumiseksi Rooman valtaa vastaan. Keisarikultista kieltäytyminen oli sittemmin kristittyjen vainoamisen pääsyy.
Tessalonikassa oli myös huomattava juutalainen vähemmistö. Niinpä kaupungissa oli juutalainen synagoga (Ap. t. 17:1). Kaupungin juutalaiset olivat ns. hellenistisiä juutalaisia (Ap. t. 6:1): he olivat jossain määrin omaksuneet kreikkalaisen eli hellenistisen kulttuurin ja puhuivat kreikkaa.

Materiaalin on valmistanut Hannu Väliaho

1. Tessalonikalaiskirje

2. Tessalonikalaiskirje