browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kolossalaiskirje

Kirjeen on kirjoittanut apostoli Paavali Kolossan kaupungissa sijainneelle seurakunnalle.

Kolossalaiskirje sisältää hyvin paljon samoja aiheita kuin Efesolaiskirje. Se on kirjoitettu Kolossaihin, joka tuhoutui v. 61 maanjäristyksessä. Tämäkin kirje on kirjoitettu vankeudessa.

Kirje on meidän aikanamme hyvin ajankohtainen. Sen kertoo, että Kristus on kaikkien mahdollisten maailmassa voimien ja valtojen Herra. Sanoma on suuri lohdutus niille, jotka nykyään ovat erilaisten pelkojen vallassa, muutamien julistajien takia.

Niin kuin muidenkin kirjeiden syntyyn on vaikuttanut seurakuntien tilanne, joka on tullut Paavalin tietoon.

Kysymykset laatinut Hannu Väliaho kolossa

Kol-kysymyksiä 1

Kol-kysymyksiä 2

Kol-kysymyksiä 3

kol-kysymyksiä 4

Jorma Pihkalan Kolossalaiskirje