browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Toimintaryhmät

Filia-ryhmä voi olla myös toimintaryhmä

Aina on mukavaa myös toimia toisten kanssa yhteisen asian hyväksi. Työtä on paljon ja toimintaryhmiä laidasta laitaan. atk

Toimintaryhmiä voivat olla:
• kuoro- tai lauluryhmä
• soitinryhmä
• tilaisuuksien suunnitteluryhmä
• tilaisuuksien avustajaryhmä
• toimisto- ja postitusryhmä
• ATK/nettiryhmä
• mainosryhmä
• keittiöryhmä
• lastenhoitoryhmä (esim. tilaisuuksien aikana)
• pyhäkoulunopettajien ryhmä
• Donkki-kerhon vetäjien ryhmä
• juniorien vetäjäryhmä
• lastenleirien vetäjien ryhmä
• lenkki-, pilkki-, sähly, tai muu vastaava ryhmä.
• joku muu. Mikä?

Jokaisella paikkakunnalla ei ole kaikkia näitä ryhmiä, mutta ehkä löytyy kuitenkin joku Sinulle sopiva.

Tulen mielelläni mukaan toimintaan