browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Starttimateriaalia

Starttiryhmät on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita kristinuskon sisällöstä. Ne ovat omiaan myös niille, jotka ovat olleet vain vähän aikaa uskossa ja etsivät itselleen sopivaa kasvupaikkaa.  suunnittelevat Aloitusvaihtoehtoja


Jeesus kohtaa ihmisiä / Raamattua starttiryhmille Kaksi ryhmää Kuusi kokoontumiskertaa kummassakin. Materiaalin on koonnut Mailis Janatuinen