browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Startti-ryhmät

Startti -ryhmä

kyyhky

Materiaalia starttiryhmälle
  Klikkaa kuvaa

Starttiryhmät on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet kristinuskon perusteista ja sisällöstä. Ne ovat omiaan myös niille, jotka ovat olleet vain vähän aikaa uskossa, tai käyneet Alfa-kursin ja etsivät itselleen sopivaa kasvupaikkaa. Käy hyvin Beta-kursin materiaaliksi

Starttiryhmissä käsitellään evankeliumien kertomuksia, jotta jokaisella olisi mahdollisuus tutustua lähemmin Jeesukseen, kuulla mitä hän puhuu, nähdä kuinka hän toimii ja huomata kuinka hän kohtaa ja kohtelee ihmisiä.

Ryhmänjohtajan käyttöön on tehty kysymyksiä, joihin ryhmän jäsenet yhdessä etsivät vastauksia esillä olevasta evankeliumin tapahtumasta. Kukaan ei tarvitse ennakkotietoa, sillä kaikki vastaukset löytyvät asianomaisesta Raamatun kohdasta. Jokaisella on yhtäläiset edellytykset havaintojen ja oivallusten tekemiseen.

Tärkeää ryhmän toimivuuden kannalta on

  1. pysyä tekstissä
  2. huolehtia siitä, että ilmapiiri on vapaa ja hyväksyvä
  3. käyttää tavallista arkista selkokieltä
  4. pitää päämääränä yhdessä oppimista
  5. pyrkiä rehellisyyteen
  6. rukoilla yhteisten tai henkilökohtaisten asioiden puolesta, mikäli ryhmän jäsenet sitä toivovat.

Ryhmät

  • käsittävät 5-9 henkilöä; ryhmän kasvaessa suuremmaksi se jaetaan
  • kokoontuvat kodeissa tai oman seurakunnan tiloissa
  • ryhmässä on hyvä olla vetäjä ja jollain tavalla säännölliset kokoontumiset

Eikun perustamaan

Starttiryhmän voi perustaa kuka hyvänsä, joka tahtoo antaa ystävilleen mahdollisuuden tutustua kristinuskon sanomaan. On suotavaa pyytää toiseksi vetäjäksi joku tuttavansa. Nämä kaksi kutsuvat lisäksi yhden tai kaksi ystäväänsä, naapuriaan tai sukulaistaan. On hyvä sanoa heti alkuun, että kokoonnumme kuusi kertaa tai kevätkaudeksi / syyskaudeksi. Näin saat helpommin nykyihmisen sitoutumaan.
Haluan ruveta vetämään starttiryhmää ja olen sen vuoksi kiinnostunut materiaalista ja koulutuksesta
Haluan tietoa onko paikkakunnallani alkavia starttirymiä.