browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ydinsolu

Ydinsolu
1. Pienryhmä seurakunnan ydinsoluna

Pienryhmässä toteutuu

  • Kristuksen kohtaaminen (Matt. 18:20)
  •  rohkaisu, kehotus, välittäminen (Hepr. 10:24)
  •  antamisen ja saamisen siunaus (1 Kor 14:26)
  •  yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhteinen rukous (Matt. 18:19)
  •  yhteiseen tehtävään juurtuminen (Joh. 17:18)

Raamattu antaa todellisen pohjan ja syyn kristittyjen kokoontumiselle. Jeesus toimi oman ”pienryhmänsä” kanssa tavoitteenaan tehdä opetuslapsista ihmisten kalastajia. Hän kutsui seuraansa, opetti, koulutti, jakoi vastuuta, osoitti ongelmatilanteissa selkeä ja määrätietoista johtajuutta, eli ja koki ryhmänsä kanssa työn ja levon, arjen ja juhlan ja lopuksi uskoi ryhmälleen rajun tehtävän: koko maailman valloittamisen Kristukselle. Näitä Raamatusta nousevia ”pienryhmätyön” menetelmiä voimme ja saamme käyttää myös omassa pientyhmätoiminnassamme

Tarvitsemme syvenevää yhteyttä Kristukseen, mutta myös toinen toistamme, juurtuaksemme Sanaan ja pysyäksemme elämän tiellä. Seurakunta elää terveitten, aktiivisten ydinsolujensa välityksellä. Toinen toisemme lämmin kohtaaminen ja syvä, hoitava vuorovaikutus toteutuu parhaimmillaan pienryhmissä, joissa Kristus on läsnäolijoita rohkaisemassa ja puhuttelemassa Sanansa välityksellä.