browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kuka välittäisi

Materiaali on tässä (ei vielä valmis)
• Paineet ja jaksaminen
• Kun pelottaa
• Rakkauden jano
• Kätketyt tunteet
• Suurin tarpeemme
• Jatko-OHJEET

Ensi Askel -ryhmä kokoontuu ESIM. viikoittain tai sopivaksi päätetyllä tavalla. Kokoontumisessa käydään läpi aihe kerrallaan ja yksi kokoontuminen kestää n. 75 min, ei kuitenkaan yli 90 min. Perusmateriaali kokoontumista varten käsittää teemaan liittyvän Raamatun kohdan Ja siitä nousevat kysymykset. Ryhmäkeskustelu tapahtuu -lehden annettujen kysymysten pohjalta. Ryhmässä ei juuri tarvita Raamatun tuntemusta ennestään, vaan kuka tahansa voi osallistua ja sanoa mielipiteensä oman kokemusmaailmansa ja annnetun materiaalin pohjalta. Kokoontumiseen liittyvistä yksityiskohdista ryhmän jasenet päättävät yhdessä johtajansa kanssa. Uudet ajatukset ja luovuuden käyttö on enemmän kuin toivottavaa.

Kuva tulossa

Antoisia hetkiä Raamatun äärellä!