browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Koulutuskansio

Koulutuskansion tarkoitus on:

  1. rohkaista pienryhmien perustamiseen ja hyödyntämiseen hengellisessä työssä
  2. lisätä pienryhmän vetäjien ja muiden vastuuhenkilöiden valmiuksia ryhmän toiminnan ohjaamiseen ja kehittämisen ja lähettämisen näkökulmasta
  3. antaa käytännön ohjeita ja neuvoja pienryhmien kokoontumisiin

Kansio sisältää koulutusmateriaalia niille, jotka haluavat opiskella pienpiirin vetämistä itsenäisesti. 

Johdanto

1. Ydinsolu