browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Johdanto

Johdanto

Aikaamme leimaa voimakas yksityistyminen ja eriytyminen. Suurtenkin ihmismassojen keskellä moni kärsii yksinäisyydestä ja irrallisuudesta.
”Mihin minä oikein kuulun?” saattaa moni kysellä etsien samalla omia juuriaan ja paikkaansa. Asian kipeyden voi joku kokea myös seurakunnassa.
Yhteyden ja kohtaamisen tarve on kuitenkin yhä edelleen olemassa aikamme muutoksista huolimatta.

Pienryhmätoiminta antaa parhaimmillaan turvalliset ja rohkaisevat puitteet erilaisten ihmistenaidolle kohtaamiselle, vuorovaikutukselle ja hengelliselle kasvulle.

Paluu