browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2. Tavoitteet

2 pienryhmätyön tavoitteet

Mihin pienryhmää tarvitaan?

2.1. Toinen toistemme hoitaminen

 • uskoon tullut tarvitsee muiden uskovien yhteyttä (hengellisen kodin), rohkaisua,
 • ohjausta, tukea, hyväksyntää ja Elämän leipää kasvaakseen Jumalan lapsena
 • vanhempien uskovien kokemus on tarpeellista ja rohkaisevaa
 • jokaisella on jotakin jaettavaa yhteiseksi hyödyksi
 • yhteinen raamatuntutkistelu ja keskustelu avaa uusia näköaloja
 • mahdollisuus käsitellä muiden kanssa oman elämän kokemuksia
 • rukoustuen saaminen

2.2. Seurakunnan kasvualusta

 • kasvavien seurakuntien yhteisenä tuntomerkkinä on aktiivinen pienryhmätoiminta
 • pienryhmässä jäsen juurtuu Kristuksen seurakuntaan Kristus-ruumiin osana
 • elävä solu jakaantuu, pienryhmä synnyttää uusia ryhmiä
 • pienryhmätyö osaltaan synnyttää ja vahvistaa näkyä yhteisestä tehtävästämme Kristuksen todistajina maailmassa

2.3. Esirukoustehtävä

 • pienryhmän esirukoustehtävä on osallistumista hengelliseen sodankäyntiin Kristuksen voitosta
  käsin
 • ryhmässä voidaan rukoilla toisten puolesta
 • rukoustaistelu oman paikkakunnan päättäjien ja asukkaiden puolesta
 • rukous isänmaan esivallan puolesta
 • rukous evankelioimis- ja lähetystyön puolesta, myös oman seurakunnan työntekijöitten puolesta

24. Palvelutehtävä

 • pientyhmän perustaminen ja johtaminen on tärkeä ja innostava tapa tehdä hengellistä työtä
 • pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden laajemmaltikin osallistua Jumalan valtakunnan työhön
 • pienryhmä on käytännössä kuin pienoisseurakunta, jossa jokaisella on mahdollisuus palvella omilla armolahjoillaan keskinäistä rakentumista

2.5. Evankelioimis- ja lähetysvastuun toteuttaminen

Pienryhmä voi järjestää tavoittavaa toimintaa

 • kutsumalla uusia ihmisiä mukaan ryhmään
 • osallistumalla kotikäyntityöhön tai katuevankeliointiin järjestämällä kotiseuroja
 • tekemällä vierailuja sairaaloihin, vankiloihin, vanhainkoteihin järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia, retkiä, grillikutsuja, toritapahtumia ym.

Pienryhmä voi tukea lähetystyötä

 • kutsumalla joskus lähetin mukaan ryhmän kokoontumiseen pitämällä yhteyttä lähettiin kentällä (kirjeet, kortit, sähköposti, puheiin, fax)
 • järjestämällä myyjäiset lähetystyön hyväksi
 • solmimalla lähettämissopimuksen piirin kanssa
 • rukoilemalla lähetystyön ja lähettien puolesta

2.6. Ihmisenä kasvaminen

Pienryhmä voi parhaimmillaan palvella jäsentensä kokonaisvaltaista kasvua ihmisinä sielun, ruumiin ja hengen osalta. Tarvitsemme toisia ihmisiä peileinä oppiaksemme tuntemaan itseämme. Pienryhmä voi siis toimia lenkkiryhmänä, saunaporukkana, talkooporukkana, keskusteluryhmänä, sählyporukkana jne täyttäen tätä tehtävää. On tärkeää, että osaisimme elää Jumalan lahjat todeksi kaikilla elämänalueilla toinen toistamme rohkaisten ja tukien.