browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lähetys

He ovat lähteneet ja monet muut. Savoset

Sinä tai ryhmäsi voi olla lähettäjä. Ilman meitä lähetystyötä ei voi tehdä.
Me emme vain osallistu lähetystyöhön tai tue sitä. Me teemme sitä!

Filia-ryhmät voivat olla lähettäjiä

Ryhmät voivat liittyä Kansanlähetyksen lähetin/lähettiperheen lähettäjärenkaaseen tekemällä oman alueensa Kansanlähetyksen piirin kanssa lähettämissopimuksen. Samalla ryhmät sitoutuvat jonkun lähetin/lähettiperheen tietyn suuruiseen kannatukseen, joka on jokaisen ryhmän itsensä määriteltävissä.

nuroet_lahettajatNuoret aikuiset

  • Ryhmä voi olla lähetin/lähettiperheen kanssa kirjeenvaihdossa.
  • Ryhmissä rukoillaan lähetin ja niiden asioiden puolesta, jotka on mainittu rukouskirjeessä.
  • Kokoontumisissa kerätään varoja nimikkolähetin työlle.
  • Pyritään myös siihen, että ryhmän jäsenet yksityisinä henkilöinä sitoutuvat säännölliseen uhraamiseen ja muuhunkin varojen hankkimiseen.
  • Oman alueesi lähetteihin voit tutustua piirisi kotisivuilla, piirit

 Lähetysjärjestö tarvitsee sitoutuneita lähettäjiä