browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Filia-ryhmät

Kansanlähetyksen pienryhmät ja solut asettuvat Filia-toiminnan alle

filia
Filia on kreikkaa ja tarkoittaa ystävyyttä. Filia-tunnuksella tahdomme ilmaista, että välitämme toisistamme: huolehdimme mukanaolevista ja otamme uudet lämpimästi vastaan. Toiveenamme on, että mahdollisimman moni voisi kokea liikkeemme hengelliseksi kodikseen, jossa tuntee olevansa tär
keä ihmisenä, tulevansa kuulluksi ja saavansa tilaa toimintahalukkuudelleen. Parhaiten se toteutuu pienryhmissä, joissa voi kokea yhteyttä toisten kanssa ja löytää myös ystäviä.
Jeesus sanoo Joh.15:13-17 ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne”.

Filia-ryhmät ovat: