browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ajankohtaista

Filia-Sivut on uusinta vaiheessa

Tulevat olemaan joustavammat, selkeämmät

Odottele rauhassa.

Ja anna palautetta. Tästä


FILIA-TOIMINTA:

TUKEE pienryhmien ohjaajia ja ryhmien jäseniä hengellisessä etsinnässä ja kasvussa.
LEVITTÄÄ  toinen toisestaan välittämisen ja henkilökohtaisen evankelioimisen näkyä erityisesti pienryhmien keskuuteen.
ANTAA pienryhmille ajankohtaista tietoa käytettävissä olevasta materiaalista
JÄRJESTÄÄ Filia-sihteerien, pienryhmänojaajien ja ryhmän jäsenten yhteisiä kokoontumisia sekä koulutusta tarpeen mukaan
TOIMII  pienryhmien erilaisten toimintaideoiden sekä keskinäisen yhteydenpidon kanavana.

 

Filia on kreikkaa ja tarkoittaa ystävyyttä.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys on ottanut Filia-sanan kaiken pienryhmä- ja solutoimintansa nimikkeeksi. Siten on haluttu korostaa keskinäistä yhteyttä ja ystävyyttä.

Kaikkia Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen piirissä toimivia pienryhmiä kutsutaan Filia-työn alle

Filia-ryhmät tarjoavat ihmisille hengellisen kasvualustan, mahdollisuuden kokea keskinäistä yhteyttä ja toimia yhdessä.

Myös Alfa-toiminta on mukana. Alfa-kurssin jälkeen voit tutustua materiaaliin ”Kuka välittää” ja”Mitä ympärillä tapahtuu” nettisivuilta.

Jos kuulut Filia -verkostoon, niin sisälle pääset kirjautumaan täältä.